Kdo jsme

Grémium předsedů kolejních rad je podle Čl. 7 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK poradním orgánem KaM reprezentujícím studenty ubytované v kolejích. Členy Grémia jsou předsedové kolejních rad. Zasedání Grémia jsou obvykle veřejná a zpravidla se jich kromě ředitele KaM UK účastní také vedoucí Útvaru ubytovacích služeb KaM UK.


Termín příštího zasedání Grémia

Příští zasedání Grémia se bude konat ............... od ............... ve Studentském klubu Celetná.


Založte si kolejní radu

Kolejní rady reprezentují ubytované ve své koleji, a mohou tedy mnohem efektivněji hájit jejich zájmy, než když ubytovaní konzultují své záležitosti s vedením koleje jednotlivě. Není ve vaší koleji kolejní rada? Je to škoda. Máte-li zájem, aby u vás kolejní rada vznikla, kontaktujte Grémium předsedů kolejních rad, které vám sdělí informace, jak si kolejní radu vytvořit.