Grémium a kolejní rady

Grémium předsedů kolejních rad

Jednací řád Grémia předsedů kolejních rad

(závazný dokument popisující průběh zasedání grémia)


Kolejní rady

* Základní dokumenty

Jednací řád kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze

(závazný dokument popisující průběh zasedání kolejní rady)


Volební řád pro volbu členů kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze

(závazný dokument definující funkční období kolejní rady, vznik a zánik mandátu a funkčního období celé kolejní rady a organizaci voleb do kolejní rady; kolejním radám mimo jiné ukládá povinnost scházet se minimálně jednou za 60 dní)


* Další dokumenty k organizaci voleb

Závazný výklad volebního řádu Radou Kolejí a menz UK


Pokyny k volbám

(návod, jak správně uspořádat volby do kolejní rady)


Formulář inominátní smlouvy pro členy volební komise

(ředitelství KaM poskytuje odměnu 1500 Kč, kterou si členové volební komise mohou rozdělit podle svého uvážení)Poslední změna: 16. listopad 2019 22:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: