Kdo jsme

Grémium předsedů kolejních rad je podle Čl. 7 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK poradním orgánem KaM reprezentujícím studenty ubytované v kolejích. Členy Grémia jsou předsedové kolejních rad. Zasedání Grémia jsou obvykle veřejná a zpravidla se jich kromě ředitele KaM UK účastní také vedoucí Útvaru ubytovacích služeb KaM UK.


Termín příštího zasedání Grémia

Z důvodu dodržování sociálního odstupu se bude příští zasedání Grémia konat 13.9.2021 od 20:00 v rámci on-line videokonference. Schůzka je nadále přístupná veřejnosti, pro přístup do konference kontaktujte předsedkyni Grémia.


Založte si kolejní radu

Kolejní rady reprezentují ubytované ve své koleji, a mohou tedy mnohem efektivněji hájit jejich zájmy, než když ubytovaní konzultují své záležitosti s vedením koleje jednotlivě. Není ve vaší koleji kolejní rada? Je to škoda. Máte-li zájem, aby u vás kolejní rada vznikla, kontaktujte Grémium předsedů kolejních rad, které vám sdělí informace, jak si kolejní radu vytvořit.