Základní předpisy

Tato stránka obsahuje výčet základních předpisů, které definují postavení kolejních rad a GPKR v rámci Kolejí a menz UK.


Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze


Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze


Organizační řád Kolejí a menz UK


Tyto předpisy určuje Rada KaM UK případně i Akademický senát UK.Poslední změna: 16. listopad 2019 21:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: