Kontakty

Předseda a místopředseda

Předsedkyni Grémia Alenu Mariu Plevovou můžete kontaktovat na adrese , místopředsedu Grémia Annu Klugerovou na adrese .


Konference

Grémium lze jako celek kontaktovat přes elektronickou konferenci na adrese . Tato konference je uzavřená a přístupná jen registrovaným členům. Pokud věříte, že byste měli mít do konference také přístup, můžete o přidání do ní požádat předsedu Grémia.


Zasedání

Členy Grémia můžete rovněž oslovit při jeho libovolném zasedání. Zasedání Grémia jsou veřejná a konají se víceméně pravidelně. Termín je vždy zveřejněn zde na našem webu. Kolejní rady by jej též měly vyvěšovat ve svých kolejích.


Kolejní rady

Na většinu otázek Vám stejně dobře odpoví Vaše kolejní rada. Jejich seznam a kontakty na ně jsou k dispozici v sekci "Kolejní rady" na tomto webu.


Poslední změna: 4. září 2017 23:04 
Sdílet na: