Zápisy ze zasedání KR Na Větrníku

Zápisy ze zasedání Kolejní rady Na Větrníku má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia. Seznam zápisů není kompletní, jelikož je kolejní rada po určitou dobu zasílala velice liknavě.Kolejní Rada zanikla v roce 2017.Akademický rok 2015/2016

Zápis KR Na Větrníku 4. 5. 2016

Zápis KR Na Větrníku 4. 3. 2016

Zápis KR Na Větrníku 4. 1. 2016

Zápis Ustanovující zasedání 5. 11. 2015


Akademický rok 2012/2013

Kolejní radě v červnu 2013 skončilo funkční období, protože se nesešla déle než 60 dní. Volby do kolejní rady se poté konaly v listopadu 2013.


Zápis KR Na Větrníku 22. 4. 2013

Zápis KR Na Větrníku 4. 3. 2013

Zápis KR Na Větrníku 5. 2. 2013


Akademický rok 2011/2012

Zápis KR Na Větrníku 4. 3. 2012
Poslední změna: 14. leden 2018 22:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: