Zápisy ze zasedání KR Na Větrníku

Kolejní rada Na Větrníku byla obnovena v lednu 2024 po jejím zániku v roce 2017. Zápisy ze zasedání kolejních rad má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia. Seznam zápisů není kompletní, jelikož je Kolejní rada po určitou dobu zasílala velice liknavě.


Akademický rok 2012/2013

Kolejní radě v červnu 2013 skončilo funkční období, protože se nesešla déle než 60 dní. Volby do kolejní rady se poté konaly v listopadu 2013.


Zápis KR Na Větrníku 22. 4. 2013

Zápis KR Na Větrníku 4. 3. 2013

Zápis KR Na Větrníku 5. 2. 2013


Akademický rok 2011/2012

Zápis KR Na Větrníku 4. 3. 2012




Poslední změna: 8. únor 2024 02:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: