Zápisy ze zasedání KR Na Kotli

Zápisy ze zasedání Kolejní rady Na Kotli má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia.


Akademický rok 2014/2015

Kolejní rada po svém zasedání 15. května 2015 s Grémiem zcela přestala komunikovat. Dlouhodobě nereagovala na e-maily, nezasílala zápisy ze svých zasedání a žádný její člen se ani neúčastnil zasedání Grémia. To se nakonec shodlo, že je stávající stav neudržitelný, jelikož není ani jisté, zda se kolejní rada schází. Konstatovalo proto ve shodě s Volebním řádem pro volbu členů kolejních rad Univerzity Karlovy v Praze a Jednacím řádem kolejních rad, že Kolejní rada Na Kotli již neexistuje.


Zápis KR Na Kotli 15. 5. 2015

Zápis KR Na Kotli 29. 4. 2015

Zápis KR Na Kotli 10. 3. 2015

Zápis KR Na Kotli 15. 1. 2015


Kolejní rada ani po několikerém upozornění Grémiu nedodala zápis ze svého ustavujícího zasedání.


Akademický rok 2013/2014

Kolejní rada se po 26. 11. 2013 přestala scházet, tudíž jí podle čl. 3 odst. 2 písm. a Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad Univerzity Karlovy skončilo funkční období. Nové volby vyhlásilo Grémium na 18. a 19. 11. 2014.


Zápis KR Na Kotli 26. 11. 2013

Zápis KR Na Kotli 9. 10. 2013


Akademický rok 2012/2013

Zápis KR Na Kotli 7. 5. 2013

Zápis KR Na Kotli 27. 3. 2013


Po 17. 12. 2012 kolejní rada přestala dodávat zápisy. V této době patrně vyhlásila volby (zápis však Grémiu nedodala a tehdejší předseda kolejní rady se mezitím odtěhoval z koleje), ustavující zasedání nové kolejní rady se konalo 27. 3. 2013.


Zápis KR Na Kotli 17. 12. 2012

Zápis KR Na Kotli 29. 10. 2012

Zápis KR Na Kotli 22. 10. 2012

Zápis KR Na Kotli 8. 10. 2012Poslední změna: 25. březen 2016 21:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: