Zápisy ze zasedání KR Kajetánka

Zápisy ze zasedání Kolejní rady Kajetánka má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia.


Kolejní rada zanikla po prázdninách 2017, kdy pozbyla mandátu.


Akademický rok 2016/2017


Zápis KR Kajetánka 8. 11. 2016

Zápis KR Kajetánka 8. 10. 2016


Akademický rok 2015/2016

Zápis KR Kajetánka 27. 5. 2016

Zápis KR Kajetánka 16. 5. 2016

Zápis KR Kajetánka 11. 4. 2016

Zápis KR Kajetánka 29. 3. 2016

Zápis KR Kajetánka 23. 2. 2016

Zápis KR Kajetánka 29. 1 2016

Zápis KR Kajetánka 1. 12. 2015

Zápis KR Kajetánka 2. 11. 2015

Zápis KR Kajetánka 6. 10. 2015


Akademický rok 2012/2013

Zápis KR Kajetánka 25. 7. 2013

Zápis KR Kajetánka 25. 6. 2013


Kolej Kajetánka byla po většinu akademického roku 2012/2013 bez kolejní rady, protože byly Radou KaM UK volby na základě stížnosti zrušeny a další volby se konaly až v květnu 2013.


Akademický rok 2011/2012

Zápis KR Kajetánka 12. 4. 2012
Poslední změna: 14. leden 2018 22:40 
Sdílet na: