Zápisy ze zasedání KR Kajetánka

Zápisy ze zasedání Kolejní rady Kajetánka má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia.Akademický rok 2016/2017

Kolejní rada zanikla po prázdninách 2017, kdy pozbyla mandátu.


Zápis KR Kajetánka 8. 11. 2016

Zápis KR Kajetánka 8. 10. 2016


Akademický rok 2012/2013

Zápis KR Kajetánka 25. 7. 2013

Zápis KR Kajetánka 25. 6. 2013


Kolej Kajetánka byla po většinu akademického roku 2012/2013 bez kolejní rady, protože byly Radou KaM UK volby na základě stížnosti zrušeny a další volby se konaly až v květnu 2013.


Akademický rok 2011/2012

Zápis KR Kajetánka 12. 4. 2012
Poslední změna: 14. květen 2022 18:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: