Zápisy ze zasedání KR Komenského

Kolejní rada Komenského byla obnovena v červnu 2013. Zápisy ze zasedání kolejních rad má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia.


Akademický rok 2014/2015

Kolejní radě Komenského skončilo 29. května 2015 dvouleté funkční období.

Zápis KR Komenského 28. 5. 2015

Zápis KR Komenského 2. 4. 2015

Zápis KR Komenského 5. 2. 2015

Zápis KR Komenského 9. 12. 2014

Zápis KR Komenského 20. 10. 2014


Akademický rok 2012/2013

Zápis KR Kajetánka 25. 6. 2013 (jednalo se o společné ustavující zasedání kolejních rad Kajetánka a Komenského)


Poslední změna: 5. listopad 2015 11:04 
Sdílet na: