Zápisy ze zasedání KR Švehlova

Zápisy ze zasedání Kolejní rady Švehlova má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia.Akademický rok 2014/2015

Kolejní rada se svém zasedání 5. června 2015 zcela přestala scházet, a proto jí na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad Univerzity Karlovy skončilo funkční období. Volby do nové kolejní rady se konaly ve dnech 29. února a 1. března 2016.


Zápis KR Švehlova 5. 6. 2015

Zápis KR Švehlova 4. 5. 2015

Zápis KR Švehlova 5. 3. 2015

Zápis KR Švehlova 3. 2. 2015

Zápis KR Švehlova 9. 12. 2014

Zápis KR Švehlova 30. 10. 2014

Zápis KR Švehlova 1. 10. 2014


Akademický rok 2013/2014

Zápis KR Švehlova 24. 6. 2014

Zápis KR Švehlova 19. 5. 2014

Zápis KR Švehlova 14. 5. 2014

Zápis KR Švehlova 1. 4. 2014

Zápis KR Švehlova 4. 3. 2014

Zápis KR Švehlova 4. 2. 2014

Zápis KR Švehlova 6. 1. 2014


Kolejní rada v říjnu 2013 řádně nevyhlásila doplňovací volby, a skončilo jí tudíž funkční období. Další volby do kolejní rady se konaly 17. a 18. 12. 2013.


Zápis KR Švehlova 1. 10. 2013Poslední změna: 25. leden 2022 00:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: