Zápisy ze zasedání KR Hvězda

Zápisy ze zasedání Kolejní rady Hvězda má Grémium k dispozici od roku 2012, kdy byla přijetím nového Jednacího řádu kolejních rad stanovena kolejním radám povinnost zasílat své zápisy do elektronické konference Grémia.Akademický rok 2012/2013

Zápis KR Hvězda 27. 6. 2013

Zápis KR Hvězda 21. 6. 2013


Kolej Hvězda byla po většinu akademického roku 2012/2013 bez kolejní rady, protože se v ní pro nedostatek kandidátů dlouho nedařilo uspořádat volby.


Akademický rok 2011/2012

Zápis KR Hvězda 15. 3. 2012


Poslední změna: 14. červenec 2020 09:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: